Managed Cloud usluga
SAP S/4 HANA servisa

SAP S/4 HANA predstavlja poslednju generaciju SAP ERP softvera, zasnovanu na SAP HANA in-memory database tehnologiji. Generalno gledano, ERP softver predstavlja osnovu poslovanja svake moderne kompanije, kroz koji se integrišu svi poslovni procesi kompanije, poput procesa proizvodnje, nabavke, finansija.

Sam servis, odnosno Managed Cloud usluga S/4 HANA servisa je zasnovana na korišćenju resursa iz namenskog klastera fizičkih servera, usklađenih u potpunosti sa SAP TDI normativima, kao i storage sistema koji isporučuju resurse sa SSD, SAS i NL-SAS diskova. Celokupna infrastruktura je u potpunosti usklađena sa TDI Phase 5 zahtevima, kao i sa VMware vCloud Verified kompetencijom.

Servis je realizovan na virtuelnim severima, na VMware ESXi hipervizoru i u potpunosti organizovan u skladu sa SAP notama za implementaciju S/4 HANA platforme na virtuelnim serverima. Time je ostvaren niz prednosti, poput visoke dostupnosti ugrađene na infrastrukturnom nivou, eliminisanja sprege sa hardverom i redukovanja potreba za downtime-om usled održavanja.

Čovek i žena u kancelariji gledaju izveštaje sap s4-hana managed cloud usluga na tabletu
Ilustracija stubića koji se povećavaju i strelice sa gornje strane koja pokazuje na rast

Napredna analitika

SAP S/4 HANA softversko rešenje pruža odlične analitičke osobine, zbog dizajna same platforme, koja sve podatke iz baze podataka čuva u operativnoj memoriji.

Ilustracija table na kojoj je ispisan plan

Visoke performanse

SAP S/4 HANA je servis koji realizovan na namenskoj platformi, gde se svi podaci čuvaju u memoriji servera, dok se perzistentnost omogućava korišćenjem SSD diskova.

Ilustracija linije koja se uvija u krug plave boje

Fleksibilan pristup

Pristup softveru je moguć preko tradicionalnog klijenta ili preko naprednog Fiori interfejsa, koji je dostupan preko Web browser-a sa velikog broja platformi.

Ilustracija bedža za garanciju

Integritet podataka

SAP S/4 HANA se može osigurati u pogledu integriteta podataka na više tačaka, na nivou backup-a i uvođenjem sistemskih replika na DR lokaciji.

Ilustracija lenjira i okovke za precizno crtanje

Skalabilnost

SAP S/4 HANA se u zavisnosti od rasta korisničkih podataka može lako skalirati u pogledu potrebnih resurs, jer je servis realizovan na vSphere platformi.

Infrastruktura je organizovana na dve lokacije, u dva Tier 3 datacentra, fizički udaljena oko 100 km, sa ekvivalentnom ponudom usluga.
Rezervne kopije podataka se formiraju korišćenjem namenskih alata za backup virtuelne infrastrukture, koji pored osnovne funkcije backup-a poseduju i integraciju sa SAP Backint interfejsom za backup HANA servisa.

Pored osnovnih usluga za obezbeđenje podataka, backup, udaljeni backup, korisnicima je na raspolaganju usluga DR-a na nivou HANA servisa, korišćenjem sistemske replikacije na nivou HANA servisa, gde se u udaljenom datacentru formira asinhrona replika HANA servisa.

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika administratora u server sobi kako radi rapid migraciju na SAP s/4 HANA

Rapid Migracija na SAP S/4 HANA

Slika ljudi kako razrađuju i prave poslovne izveštaje za preduzeća

Business intelligence za velika i srednja preduzeća