Veeam DRaaS za VMware

Servis oporavka u slučaju katastrofe

Sa sve većim potrebama modernog poslovanja, postojanje strategije oporavka od katastrofe postao je imperativ. Potrebno je obezbediti infrastrukturu na kojoj bi se najbitniji servisi oporavili u najkraćem mogućem roku i poslovanje nastavilo sa minimalnim prekidom i gubicima podataka.

Coming Vam omogućava da zaštitite Vaše najbitnije VMware virtuelne mašine repliciranjem na sertifikovanu Veeam Cloud Connect platformu!

Ilustracija plavog peščanog sata

Minimalni RTO

U slučaju katastrofalnog događaja dovoljno je samo pokrenuti VM na Coming Cloud infrastrukturi.

Ilustracija laptopa i oblaka

30 dana rada iz Cloud-a

Uz pomoć Backup Cache funkcionalnosti backup se pauzira u slučaju prekida konekcije. Kada se konekcija sa Cloud-om ponovo uspostavi, backup se nastavlja!

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming Vam garantuje
Bezbednost ličnih podataka

(ISO 27001 sertifikovani)

Ilustracija plave table za pisanje

RPO

Definišite svoje RPO parametre tako da odgovaraju potrebama Vašeg poslovanja!

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Veeam Integracija

Dodajte još jedan nivo zaštite na Vaš lokalni Veeam Backup&Replication server replikacijom virtuelnih servera na lokaciju sertifikovanog Veeam Cloud Connect Partnera.

Ilustracija check liste plave boje

4 testa godišnje

Testirajte DR scenario do 4 puta na godišnjem nivou.

O rešenju – Remote backup radnih stanica

Posredstvom Veeam Cloud Connect rešenja, Coming Vam omogućava da kreirate replike Vaših VMware virtuelnih mašina, koristeći kao izvor Vaše lokalne backup fajlove.

U slučaju katastrofalnog događaja, potrebno je samo pokrenuti replikovane virtuelne servere na Coming Cloud infrastrukturi. U osnovnoj ponudi obuhvaćena su dva testa na godišnjem nivou, a moguće je uraditi do četiri testa godišnje!

Coming poseduje tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju Disaster Recovery servisa.
U saradnji sa Vama možemo kreirati detaljan i dokumentovan plan oporavka u slučaju katastrofe!

Za rad Vaših servisa na Coming Cloud infrastrukturi obezbeđeni su resursi u periodu do 30 dana. To znači da u slučaju katastrofe, po aktivaciji DR scenarija, Vaši najbitniji servisi nastavljaju da fukncionišu na Cloud lokaciji.

Šematski prikaz Veeam DRaaS za VMware rešenja

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Čovek zbunjen jer sam pokušava da backupuje podatke bez rešenja

Custom DRaaS rešenja

Ilustracija sata koji predstavlja kontinuet poslovanja

Kontinuitet poslovanja