SAP ERP za velika i srednja preduzeća

Enterprice Resource Planning (ERP) sistemi koji integrišu i obrađuju informacije zasnovane na praćenju poslovnih procesa u preduzeću danas predstavljaju temelj poslovanja svake ozbiljne kompanije, jer obezbeđuju niz konkurentskih prednosti.

Uz ovakva rešenja postižu se standardizacija, integrisanost i automatizacija svih poslovnih procesa. Kao posledica sređenih poslovnih procesa, menadžmentu je omogućeno blagovremeno donošenje poslovnih odluka na osnovu relevantnih informacija, koje su dostupne u realnom vremenu. Jedno od najzastupljenijih svetskih ERP rešenja je SAP ERP sa svojom najnovijom verzijom S/4HANA.

Čovek srećan za laptopom jer koristi Sap/ERP
Ilustracija plavog točkića sa strelicama oko njega koje ukazuju na smer kretanja koji predstavlja trenutnu obradu podataka

Trenutna obrada podataka

S/4HANA radi isključivo nad SAP HANA bazom što omogućava izuzetno brzu obradu podataka.

Ilustracija plavo obojenog čovečuljka u krugu

Fiori – novo korisničko iskustvo

S/4HANA sa sobom donosi i Fiori – novo korisničko iskustvo zasnovano na ulogama. Fiori dolazi sa velikim brojem razvijenih aplikacija kojima je moguće pristupiti sa bilo kog uređaja kroz web browser.

Ilustracija stubića koji rastu i strelice koja ide na gore

Analitika u realnom vemenu

Fiori aplikacije koristeći prednosti SAP HANA baze procesiraju velike količine podataka i prezentuju izveštaje u realnom vremenu.

Ilustracija plave sijalice

Velike novine u S/4HANA FICO modulu

Novine kao što su univerzalni nalog i izmene na sekundarnim troškovnim elementima omogućavaju integraciju kontrolinga sa finansijskim računovodstvom u realnom vremenu kao i kombinovanje transakcionih i analitičkih podataka.

Ilustracija plavog flopi diska koji predstavlja uštedu it infrastrukture

Ušteda na IT infrastrukturi

Superiorna kompresija podataka omogućava uštedu prostora za njihovo čuvanje, jer se mogu smestiti u radnu memoriju sistema, a trenutna obrada podataka štedi vreme. Poslovni procesi se optimizuju, a operativni troškovi i troškovi održavanja infrastrukture se smanjuju.

Ilustracija plavog alata koji predstavlja podršku koja je zagarantovana

Zagarantovana podrška SAP-a

Za S/4HANA je proizvod koji je u fokusu kompanije SAP i za koji postoji plan razvoja i podrške za razliku od starijih verzija SAP ERP-a koje u skorijoj budućnosti neće imati adekvatnu podršku.

O S/4HANA rešenju

S/4HANA platforma predstavlja četvrtu generaciju ERP rešenja kompanije SAP i donosi brojna unapređenja u odnosu na prethodne verzije. Uz poboljšan interfejs, SAP S/4 HANA donosi i novu arhitekturu koja koristi manje resursa i može obaviti mnogo više operacija za kraće vreme.

Nova tehnologija omogućava 10 puta veću kompresiju podataka i obezbeđuje 10.000 puta bolju iskorišćenost RAM memorije u odnosu na standardni ERP model. Ono što S/4HANA primarno razlikuje od ranijih verzija je to što radi isključivo nad SAP HANA in-memory bazom podataka, za razliku od prethodnih verzija koje su mogle da rade i sa drugim bazama podataka (Oracle, Microsoft SQL Server).

Iz tog razloga obrada podataka je trenutna, a transakcije se mogu pratiti i na njih uticati u realnom vremenu. Zahvaljujući velikim brzinama obrade, moguće su i brze analize i korišćenje BI sistema u realnom vremenu, tako da platforma garantuje korisnicima pravovremene i kvalitetne informacije, podižući na taj način efikasnost poslovanja. Još jedna veoma bitna stvar koju S/4HANA donosi je novo korisničko okruženje Fiori koji pruža personalizovano korisničko iskustvo, zasnovano na ulogama.

To znači da je svakom korisniku moguće dodeliti ulogu na osnovu koje će mu biti dostupan određen skup Fiori aplikacija, koje on dalje može organizovati po sopstvenom izboru i pristupati im sa bilo kog uređaja (laptop, telefon, tablet) kroz web browser.

Slika dva tableta na čijim ekranima su izveštaji sa graficima

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Ilustracija vazdušnog balona koja predstavlja rapid migraciju

Rapid Migracija na SAP S/4 HANA

Slikaekrana na više urešaja izveštaja poslovnog izveštavanja

Business intelligence za velika i srednja preduzeća