Business intelligence za velika i srednja preduzeća

Preduzeća koja na svakodnevnom nivou generišu pregršt podataka zasigurno imaju veće potrebe za implementacijom sistema poslovne inteligencije (Business Intelligence). Izvori podataka jednog preduzeća su najčešće razuđeni. To su različiti programi za vođenje poslovanja, excel fajlovi, dokumentacije u tekstualnim ili xml formatima, web servisi.

Ideja je da se ovakav ogroman skup podataka objedinji i kao takav postane novi izvor za izveštavanje o svakodnevnim poslovnim događajima. Izveštavanje o stručnim i specijalizovanim analitičkim procenama daje prednost bržeg reagovanja na promene i donošenje pravovremenih odluka u odnosu na konkurente koji ne koriste sisteme za poslovno izveštavanje.

Ilustracija povezanosti uređaja na kojima se prikazuju izveštaji

Današnji poslovni svet se suočava sa konstantnim povećanjem obima informacija. Problem koji se javlja je nemogućnost da se svi podaci kojima se raspolaže pregledaju, transformišu i upotrebe. Automatizacija tumačenja ovih informacija je novi moderan pristup obradi i generisanju poslovnih izveštaja. Koliko su ovi izveštaji zaista korisni donosiocima odluka?

Analizom dosadašnjih, ručno rađenih izveštaja, za koje je pre svega nepotrebno uloženo mnogo vremena, dolazi se do zaključaka da su i dalje vrlo složeni za korišćenje, prenatrpani su i pružaju previše podataka – a ne informacija. Podaci su vrednosti koje same po sebi nemaju preveliki značaj dok se ne ubace u kontekst. Kada se podaci obrade i protumače dolazi se do informacija koje proširuju znanje donosioca odluka i tako omogućavaju pametno postupanje i pravilno vođenje poslovanja.

Dakle, COMING BI rešenja generišu izveštaje koji omogućavaju jednostavnu analizu i praćenje poslovanja iz više uglova a sve vreme uključujući multidimenzionalan pristup i time štede vreme i novac utrošen na „ručno“ izveštavnje.

Kako funkcioniše COMING BI izveštavanje?

Kompanija COMING već dugi niz godina koristi ERP rešenje “Microsoft Dynamics NAV” za upravljanje svojim poslovanjem i sa druge strane SQL Server kao sistem za upravljanje bazama podataka.

Ova dva rešenja čine idealnu osnovu za potpuno iskorišćenje potencijala Microsoftovog rešenja “Microsoft Business Intelligence”. Odlike ovog rešenja su jednostavna implementacija i održavanje, izuzetno laka i intuitivna upotreba kao i mogućnost integracije sa raznim alatima poput Power BI-a.

Učesnicima procesa odlučavanja pruža jasnu sliku o poslovanju a pored toga ovaj BI sistem je moguće implementirati u bilo kojoj kompaniji bez obzira na veličinu ili vrstu poslovanja. Alat koji korisnici najčešnje koriste u ove svrhe je Excel iz razloga što su, upotrebom tzv. pivot tabela, u mogućnosti da naprave veliki broj kastomizovanih izveštaja, odnosno, pivot tabele im omogućavaju više različitih pogleda na jedinstven izvorni skup podataka.

Mogućnost da se određeni izveštaji distribuiraju u željeno vreme određenim korisnicima putem email-a ili da budu dostupni preko smart telefona ili tableta predstavlja još jedan komfor korišćenja BI-a.

Prikaz ekrana jednog izveštaja
Ilustracija svih servisa koji su povezani sa BI i prikaz jednog izveštaja

Power BI

Microsoft Power BI je dodatak Microsoft Cloud servisima i namenjen je poslovnom izveštavanju. Bez prevelikog predznanja u radu sa bazama podataka kao i o strukturi podataka, moguće je na lak način obezbediti poslovno izveštavanje. Power BI je intuitivan i lak za korišćenje.

Power BI omogućava povezivanje sa neobrađenim podacima, zatim generisanje izveštaja na osnovu tih podataka organizovanim kroz razumljive prezentacije namenjene krajnjem korisniku.

BI tehnologija takođe uključuje softver za vizuelizaciju podataka, za dizajniranje grafikona i drugih infografika, kao i alate za prikaz podatka o poslovnim metrikama i ključnim indikatorima performansi.

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika tri uređaja sa prikazom erp izveštaja

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ilustracija plavog slona ispod koga piše Document management system - logotip ComDocs-a

ComDoc DMS