Remote Backup
fizičkih servera:

Brzo rešenje direktno iz Cloud-a

Šta se dešava kada IT sistem bespovratno otkaže? Znate li da 93% firmi koje nemaju razrađen DR plan, u slučaju potpunog otkaza IT sistema, u roku od godinu danu bankrotira? Svaki IT menadžer mora brinuti o sigurnom oporavku podataka kako bi se obezbedila kontinuiranost u radu.

Remote backup fizičkih servera je rešenje koje obezbeđuje udaljeni bekap za Linux i Windows servere. Ukoliko nemate rešeno pitanje bekapa fizičkih servera i prostora za njihovo smeštanje, ovo rešenje je idealno za Vas!

Programer za laptopom sedi na beloj kutiji
Ilustracija šest plavih kuglica koje su povezane plavim linijama od kojih je jedna u centru a ostalih pet su oko nje

Agent za Windows, Linux i mnoge druge!

Veeam Agent for Linux i Veeam Agent for Windows podržavaju veliki broj operativnih sistema.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Veeam Integracija

Dodajte još jedan nivo zaštite na Vaš lokalni Veeam Backup & Replication server kopiranjem backup-a kod sertifikovanog Veeam Cloud Connect Partnera.

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming Vam garantuje
Bezbednost ličnih podataka

(ISO 27001 sertifikovani)

Ilustracija zatvorskih vrata plave boje sa velikim plavim katancem

Insider protection

Pomoću insider protection funkcionalnosti čuvamo Vaše podatke i do 30 dana nakon manuelnog brisanja.

Ilustracija plavog sata

Povećana brzina bekapa

Nakon inicijalnog bekapa, u Cloud se prenose samo razlike u odnosu na poslednji bekap, čime je ova procedura značajno ubrzana.

Ilustracija monitora računara i oblaka sa dve strelice od kojih jedna ide ka oblaku od računara a druga od oblaka ka računaru

Oporavak direktno iz Cloud-a!

Sa Cloud repozitorijuma možete vratiti pojedinačne podatke, ali i celokupan server sa konfiguracijom.

O rešenju – Remote backup virtuelnih servera

Kroz jednostavno podešavanje agenata na serveru korisnik može da radi bekap direktno u Cloud!

Remote backup fizičkih servera podrazumeva brzo rešavanje problema obezbeđivanja i smeštanja bekap podataka. Vaši najbitniji podaci čuvaju se na infrastrukturi sertifikovanog Veeam Cloud Connect Servis Provajdera.

Udaljeni bekap fizičkih servera podrazumeva i uslugu zaštite od inside napada, tako da ako korisnik slučajno ili namerno obriše bekap podatke, oni ostaju sačuvani kod nas i to u narednih 30 dana. Ovaj period po dogovoru može da bude i duži ukoliko je potrebno.

Dodatno, ukoliko korisnik ima Veeam, lokalno bekapovani podaci mogu se dodatno kopirati u Cloud. Na ovaj način Vaši najbitniji fizički serveri su dodatno osigurani, jer se čuvaju na dve različite lokacije.

Šematski prikaz rešenja backup-a fizičkih servera

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Čovek u odelu u kancelariji sa rukama iza glave i nogama na stolu uživa jer ima opciju remote backupa virtuelnih servera

Remote Backup Virtuelnih Servera

Čovek zbunjen jer sam pokušava da backupuje podatke bez rešenja

Custom DRaaS rešenja