CI (Continual
improvement)

Rešenje za poboljšanje poslovnih
procesa u proizvodnji i šire

CI aplikacija predstavlja alat za uspešnu primenu CI metodologije i kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa.
Primena ovog alata I metode kontinualnog poboljšanja obezbeđuju višestruke prednosti koje se ogledaju između ostalog u sledećem:

  • 50% se smanjuju troškovi;
  • 33% se skraćuje vreme razvoja;
  • 200% se povećava produktivnost.
Slika tri uređaja sa kojih možete da pratite continual improvement vaše firme
Ilustracija plave sijalice

Baza znanja

Čuva se znanje o svim važnim procesima, što stvara mogućnost za procenu događanja, lakše rešavanje već viđenih ili sličnih situacija, dovodi do pravovremenog reagovanja, što sve zajedno dovodi do povećanja udela na tržištu.

Ilustracija štikliranog kvadratića

Sistem notifikacija

CI aplikacija automatski šalje e-mail informacije o dodeljenim zadacima, isticanju rokova i upućuje na listu očekivanih obaveza u bilo kom segmentu CI programa, bilo da je korisnik izvršilac ili učesnik u nekom od procesa upravljanja.

Ilustracija šest plavih kuglica koje su povezane plavim linijama od kojih je jedna u centru a ostalih pet su oko nje

Centralizovani pregled podataka od značaja

CI aplikacija pruža korisniku brz i jasan pregled CI procesa i odmah ga upućuje na one procese koji spadaju u njegov domen odgovornosti, tj. na njegov sektor ili na druge delove kompanije gde je korisnik prepoznat kao neko ko može da pruži doprinos u analizi stručne oblasti za koju je od strane lidera kvalifikovan kao kompetentan. Korisnici mogu da zadovolje sve poslovne potrebe ne napuštajući aplikaciju, pa tako i da odrede timove, dodeljuju zadatke i odgovornosti, pa čak i da sazovu sastanak.

Ilustracija popunjene liste

Izveštavanje

CI aplikacija pruža podršku menadžerima u situacijama izveštavanja, kada je potrebno da prezentuju svoje rezultate: uz jedan klik aplikacija će formatirati i spremiti za štampu (ili kao slajd) odgovarajući deo dokumenta. Grafikon ključnog parametra koji se prati, je esencijalni deo svakog CI procesa i ima veliki broj mogućnosti prilagođavanja, u cilju bolje vizuelizacije i jasnijeg pregleda.
Takodje, aplikacija je opremljena i predefinisanim formatima klasičnih sumarnih izveštaja o trendovima i statistikama , koje je u slučaju potrebe moguće prilagoditi.

Ilustracija plavog sata

Dostupnost u svakom trenutku

Aplikacija je dostupna sa bilo kog računara u kompaniji, kao i sa odgovarajućeg uređaja koji ima pristup internetu. Može se koristiti i tokom sastanaka, putem projektora, a lider CI procesa može direktno da ažurira svaki dokument sa svojim timom, u grupnom radu.

Ilustracija lupe i izveštaja

Dodatne informacije

Jednu kompaniju uglavnom čini veliki broj različitih sektora, podeljenih u različite delatnosti, i takve kompanije broje više hiljada zaposlenih. Upravljanje ovakvim sistemom predstavlja izazov.

Potrebno je isplanirati I realizovati sve aktivnosti na svim nivoima poslovanja, smanjiti mogućnost neuspeha iz okruženja, izbeći nekorektne akcije, kao I dezorganizovano ponašanje I delovanje unutar samog preduzeća. Ukratko rečeno potrebno je smisliti način kako u kontinuitetu poboljšati svoje procese.

CI (Continual improvement) metodologija se nameće kao dobar menadžerski alat. Ona predstavlja model od pet menadžerskih tehnika za:

  • Određivanje i praćene parametara i ciljeva;
  • Analize i određivanje prioriteta;
  • Rešavanje problema;
  • Implementaciju projekata; 
  • Poboljšanje ljudskog učinka;

Može se primeniti u svim delovima proizvodnog procesa, kao I u ostalim segmentima poslovanja, kao što su nabavka, prodaja, odnosi sa kupcima, priprema proizvodnje, skladištenje I otprema, kontrola kvaliteta I ostalo.

Ukoliko nemate alat kojim bi ovo sproveli u delo, COMING ima rešenje!

Slika više ekrana cloud coming rešenja za kontinualno unapređivanje (CI)

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Slikaekrana na više urešaja izveštaja poslovnog izveštavanja

Business intelligence za velika i srednja preduzeća

Ilustracija plavog slona ispod koga piše Document management system - logotip ComDocs-a

ComDoc DMS