Desktop as a service:

Bezbedno radno okruženje na zahtev

Izazovi današnjice doveli su do toga da je udaljeni rad došao u prvi plan fokusa kompanija. Učinite vaša radna mesta mobilnijim, fleksibilnijim i bezbednijim uz Coming Desktop as a Service uslugu, koja aplikacije i podatke čini dostupnim zaposlenima bez obzira na njihovu fizičku lokaciju ili uređaj sa koga pristupaju.

Coming DaaS usluga obezbeđuje jedan ili više dedikovanih desktop računara za svakog od korisnika, koji im mogu udaljeno pristupiti na bezbedan način sa praktično bilo kog uređaja, poput tankog klijenta, tableta ili privatnog računara. Usluga je zasnovana na VMware Horizon-u, vodećem rešenju za virtuelizaciju desktopova, i može se integrisati u postojeće IT okruženje i baze korisnika kompanije. Dodatno, desktopovi mogu koristiti sve benefite naše Managed Cloud platforme, među kojima su i lokalni bekap i bekap na udaljenu lokaciju.

Osim za svakodnevni rad, usluga može biti pogodna i za podršku događajima ograničenog trajanja, poput sajmova i konferencija, dok se u kombinaciji sa našim DR uslugama može koristiti i za potrebe obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja kompanije.

Kolege u kancelariji koji koriste desktop as a service uslugu
Ilustracija zaključanog katanca plave boje

Bezbednost

Bezbedan udaljeni pristup aplikacijama i podacima sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja.

Ilustracija stubića koji se povećavaju i strelice sa gornje strane koja pokazuje na rast

Visoke performanse

Desktopovi koriste serverski hardver i poseduju SSD diskovni prostor.

Ilustracija dve strelice koje se mimoilaze gde je jedna cela plava a druga samo uokviena plavom bojom

Fleksibilnost

Jednostavno kreiranje okruženja, povećanje broja desktopova i dodela desktopova korisnicima

Ilustracija štikliranog kvadratića

Pouzdanost

Desktopovi su otporni na otkaz hardvera i mogu se bekapovati na istoj ili udaljenoj lokaciji.

Ilustracija laptopa i oblaka

Desktop okruženje na vaš zahtev

Pogodno za svakodnevni rad i podršku događajima ograničenog trajanja.

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika plave devojke za laptopom u kancelariji

Remote Backup radnih stanica

Čovek u svetloplavom sakou sedi u fotelji sa rukama iza glave i gleda u laptop

Office 365 Backup