Poslovno izveštavanje
(Business intelligence – BI)

Da li želite da donosite bolje poslovne odluke i dugoročno poboljšate Vaše poslovanje?

Imate li pravovremen pristup najvažnijem resursu današnjice – informacijama?

U savremenom tempu poslovanja i generisanja podataka neophodno je delovati proaktivno i odregovati na promene na tržištu brže od konkurenata. Zato je sistem za poslovno izveštavanje jedan on krucijalanih delova informacionog sistema svakog preduzeća. Zahvaljujući dobro osmišljenim, struktuiranim i analitičkim izveštajima, donosiocu odluke su dostupni relevantni podaci koji predstavjlaju neprikosnoveni temelj za povlačenje poslovnih poteza.

Ilustracija plavog čovečuljka koji drži prezentaciju u centru kruga

Današnje kompanije generišu sve veće količine podataka u vezi sa svojim poslovanjem. Coming BI nudi rešenja koja obezbeđuju filtriranje poslovnih podataka, njihovu obradu i vizualni prikaz na razumljiv i smislen način kako bi se iskoristili za pravilno donošenje odluka. BI rešenja su projektovana tako da imaju sposobnost obrade velikih skladišta podataka a da pritom zavidnom brzinom mogu da dostave izveštaj na osnovu kog je moguće pratiti trendove, pronalaziti zakonitosti između pojava i dosegnuti do eventualnog izvora problema. Takođe, velika prednost rešenja za poslovno izveštavanje je u tome što su krajnji izveštaji vrlo intuitivni i interaktivni – omogućavaju prikazivanje informacija po željenim dimenzijama. Uz Coming BI rešenja smanjuje se vreme procesa donošenja odluka.

Implementiranjem Coming BI rešenja koriste se maksimalni potencijali implementiranog informacionog sistema. Rast produktivnosti, smanjenje troškova i jačanje konkurentske pozicije na tržištu su benefiti koji Vas očekuju.