Coming Managed
Cloud usluga

Ponosni smo da kažemo da Coming, kao prvi Cloud provajder u Srbiji, već drugu deceniju pruža Managed Cloud usluge svojim korisnicima, uz pomoć svog stručnog Cloud tima.

Coming Managed Cloud usluga Vam omogućava da se fokusirate na Vaše poslovanje bez suvišnog razmišljanja o funkcionisanju i licenciraju hardvera, obnovi support-a, monitoringu performansi virtuelnih servera, bekapu i sličnom.

Ovom uslugom Vam obezbeđujemo udaljeni pristup virtuelnim serverima ili aplikacijima, dok se naš stručni Cloud tim brine o svemu do nivoa operativnog sistema.

Na ovaj način možete da se fokusirate na svoje poslovanje i prepustite svaku suvišnu brigu Coming Cloud timu!

Slika muške i ženske osobe u kancelariji koji se smeju jer koriste Coming Managed cloud usluge
Ilustracija bedža za garanciju

Prvi Cloud Provider u Srbiji!

Coming pruža Cloud usluge od 2009. godine!

Ilustracija dve strelice koje idu u krug gde je jedna uokvireno plava a druga plava

99,95% SLA

Coming Cloud infrastruktura je pouzdana, potpuno redundantna i projektovana je tako da nema nijednu tačku prekida (single point of failure).

Ilustracija plavog čovečuljka u dupliranom krugu uokvirenom plave boje

24/7/365 Lokalna Podrška!

Coming Cloud obezbeđuje lokalnu podršku kroz jednostavnu i jasnu proceduru za direktan kontakt sa našim sertifikovanim inženjerskim timom putem telefona i email-a.

Ilustracija plavog čovečuljka koji razmišlja o nekoj ideji koja je predstavljena kao plava sijalica u oblačiću iznad njega

Cloud po Vašoj meri!

U saradnji sa Vama, naš tim je spreman da prilagodi i optimalno dimenzioniše sistem u skladu sa Vašim potrebama, zahtevima poslovanja, ali i ekonomskim mogućnostima.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Zaštita pomoću Veeam alata!

Zaštitita Vaših virtelnih servera obavlja se pomoću Veeam Backup&Replication alata. Podatke je dodatno moguće čuvati na našoj drugoj lokaciji!

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming vam garantuje Bezbednost ličnih podataka (ISO 27001 sertifikovani).

O rešenju – Coming Managed Cloud

Coming Managed Cloud usluga podrazumeva angažovanje našeg stručnog tima u administraciji na svim nivoima ispod operativnog sistema. Korisnik udaljeno pristupa virtuelnom serveru (SSL VPN konekcija) ili aplikaciji instaliranoj na ovom serveru.

Coming Cloud infrastruktura je bazirana na VMware virtuelizacionoj platformi, pouzdana je, potpuno redundantna i projektovana je tako da nema nijednu tačku prekida (single point of failure). U ponudi imamo dva data centra, Beograd i Kragujevac, tako da možemo da zadovoljimo razne kriterijume revizija i zahteva biznisa. Korisniku garantujemo dostupnost na visokom nivou, 99.95.%.

Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti podataka, što dokazuje i ISO 27001 sertifikat. Bekap korisničkih podataka obezbeđujemo uz pomoć alata Veeam Backup Replication. Takođe, u ponudi je i bekap korisničkih podataka na udaljenoj lokaciji.

Za razliku od svetskih Cloud provajdera, Coming Cloud obezbeđuje lokalnu 24/7/365 podršku kroz jednostavnu i jasnu proceduru za direktan kontakt sa našim sertifikovanim inženjerskim timom putem telefona i email-a.

Naš tim je spreman za saradnju sa svakim korisnikom, kroz prilagođavanje njegovim potrebama i ekonomskim mogućnostima, zajedničko definisanje poslovnih zahteva, optimalno dimenzionisanje servisa (mnogi korisnici pri samostalnom dimenzionisanju odrede mnogo veću količinu resursa nego što je neophodno), definisanje nivoa podrške, garancije pouzdanosti rada servisa i nadoknade u slučaju poslovnih gubitaka zbog nedostupnosti servisa…

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika osobe za laptopom i ilustracije katanaca koje predstavljaju vid online zaštite

vCloud: Virtuelni privatni datacentar

Slika ljudi za stolom kako diskutuju i prave administracione planove

Administracija i outsourcing