Disaster Recovery
as a Service:

Servis oporavka u slučaju katastrofe

Poplava, zemljotres, požar, totalni otkaz ključnih komponenti IT sistema predstavljaju katastrofalne događaj koji mogu zadesiti Vašu kompaniju. Međutim, ove situacije možemo preduhitriti sprovođenjem odgovarajućih procedura, poslovnih politika i realizacijom tehničkog rešenje kojim bi omogućili kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe. 

Disaster Recovery ili rešenje za oporavak od katastrofe podrazumeva celokupnu strategiju koje omogućava oporavak i nastavak rada vitalne tehnološke infrastrukture u slučaju nekog katastrofalnog događaja. 

Čovek u serverskoj sobi u panici jer se desila katastrofa a on nema plan za oporavak

Rešenje: realizacija DRaaS

Sa tehničkog aspekta, strategija oporavka od katastofe podrazumeva siguran prenos podataka na sekundarnu (DR) lokaciju i obezbeđivanje infrastrukture na kojoj bi se najbitniji servisi oporavili u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način bi se poslovanje nastavilo sa minimalnim prekidom i gubicima podataka.

Coming poseduje tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju Disaster Recovery servisa. U saradnji sa Vama, naš stručni tim može kreirati detaljan i dokumentovan plan oporavka u slučaju katastrofe i pomoći Vam sa tehničkom realizacijom istog.
Imajući u vidu specifičnosti IT infrastrukture svake kompanije, u našem portfoliju nudimo različit tip usluga:

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Veeam DraaS za VMware

Coming Vam omogućava da zaštitite Vaše najbitnije VMware virtuelne mašine repliciranjem na sertifikovanu Veeam Cloud Connect platformu!

Detaljnije

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

Veeam DRaaS za Hyper-V

Coming Vam omogućava da zaštitite Vaše najbitnije Hyper-V virtuelne mašine repliciranjem na sertifikovanu Veeam Cloud Connect platformu!

Detaljnije

Ilustracija šest plavih kuglica koje su povezane plavim linijama od kojih je jedna u centru a ostalih pet su oko nje

Custom DRaaS rešenja

Rešenje za oporavak od katastrofe podrazumeva skup politika, procedura i tehničko rešenje koje omogućava oporavak i nastavak rada.

Detaljnije