Enterprise Resource

Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) sistemi koji integrišu i obrađuju informacije zasnovane na praćenju poslovnih procesa u preduzeću danas predstavljaju temelj poslovanja svake ozbiljne kompanije, jer obezbeđuju niz konkurentskih prednosti. Uz ovakva rešenja postižu se standardizacija, integrisanost i automatizacija svih poslovnih procesa. Kao posledica sređenih poslovnih procesa, menadžmentu je omogućeno blagovremeno donošenje poslovnih odluka na osnovu relevantnih informacija, koje su dostupne u realnom vremenu. Povećava se iskorišćenost korporativnih resursa i sredstava, čime se postiže i veće zadovoljstvo korisnika.

Slika stola sa laptopom, beleškama, novinama, izveštajima i ruke osobe koja drži telefon

Danas na tržištu Srbije postoji veliki broj različitih softverskih rešenja koja njihovi proizvođači žele da predstave kao ERP, a da ona to u stvari nisu, jer pokrivaju samo određene oblasti poslovanja, najčešće računovodstvo, i kao takva ne mogu se poistovetiti sa ERP-om. ERP-om u pravom smislu reči mogu se smatrati svetska rešenja kao što su SAP i Microsoft Dynamics NAV. Ova rešenja postoje dugi niz godina i razvijala su se na iskustvu stotina hiljada kompanija u kojima su implementirana. Našla su primenu u svim industrijskim granama, a zahvaljujući lokalnim partnerima ova rešenja su lokalizovana za srpsko tržište.

Efekti ERP-a po poslovnim procesima

ERP kompanijama donosi veću kontrolu I rast poslovanja kao I povećanje produktivnosti. Takođe, doprinosi povećanju efikasnosti svakog poslovnog procesa.

Prodaja

Struktura baze podataka ERP-a i kvalitetni podaci omogućavaju prodavcima brže cikluse prodaje, time i veći učinak. ERP ima odličnu strukturu podataka za artikle i kupce koja omogućava detaljan opis i klasifikaciju matičnih podatak što daje dobru osnovu za pretragu i izveštavanje.

Takođe, moguće je definisanje različitih cenovnih grupa i grupa popusta za artikle. Lager je uvek ažuran i lako pregledan. Svaka transakcija se momentalno ažurira na svim relevantnim mestima u bazi podataka (od stavki kupaca, preko stavki PDV-a do glavne knjige), čime omogućava trenutno evidentiranje svih poslovnih promena.

Nabavka i logistika

Svi zahtevi prodaje i proizvodnje automatski se obrađuju u nabavci. Ukoliko nema artikala i sirovina na stanju, generišu se zahtevi za nabavku i pokreće proces nabavke.

Artikli koji su navedeni u prodaji i proizvodnji automatski se dalje kopiraju u nabavne porudžbine, bez manuelnog rada. Samim tim kada se izvrši poručivanje robe, magacioner treba samo da čekira one artikle koji su pristigli, proveri količine i kvalitet i klikom ih zaprima na magacin, a time i automatski knjiži u knjigama artikla, dobavljača, glavnoj knjizi i svim relevantnim analizama i izveštajima.

Ovo je primer kako ERP eliminiše svaki nepotreban manuelni rad i svodi broj grešaka na minimum jer se podatak unosi samo jednom.

Mnogi ugrađeni moduli pomažu ovaj proces npr: modul za praćenje minimalnih maksimalnih zaliha, modul za rad sa barkodovima, i slično.

Tu je i mogućnost praćenja artikala po šaržama i lotovima tako da je obezbeđena kompletna sledljivost artikala što je po zahtevima standarda o kvalitetu.

Slika čoveka koji drži telefon i iz koga izlazi ekran sa izveštajima za logistiku

Proizvodnja

Modul proizvodnje je usko povezan sa magacinskim poslovanjem tako da je poslovođama uvek lako dostupan pregled lagera. Moguće je definisanje radnih i mašinskih centara u kojima se obavlja proces proizvodnje kao i dizajniranje proizvodnih sastavnica i postupaka koji se definišu za svaki artikal koji se proizvodi. Na osnovu toga korisnik kada otvara novi radni nalog samo bira artikal koji će se proizvoditi i unosi ciljanu količinu proizvodnje a sistem sam na osnovu sastavnice formira trebovanje sirovina i repromaterijala. Takođe, na osnovu toga se kasnije prate odstupanja od očekivane potrošnje sirovina kao i odstupanja od uobičajenog trajanja procesa.

Postoji i modul obračuna proizvodnje koji omogućava da se za svaki artikal odredi tačna cena koštanja koja uključuje sve troškove koji su raspoređeni na proizvodna mesta troška. Zatvaranjem radnog naloga automatski se evidentiraju promene u svim relevantnim tabelama, kao što su stavke artikala, stavke vrednosti i paralelno se knjiži klasa 9, tj. pogonsko knjigovodstvo

Finansije i računovodstvo

Pored automatizovanog knjiženja svih procesa u ERP-u, finansije i računovodstvo dobijaju mogućnost integracije sa e-banking-om, uvoz izvoda, knjiženje i automatsko povezivanje stavki uplata. Program radi po međunarodnim knjigovodstvenim standardima. Faktura se unosi u valuti u kojoj je i stigla a program sam u pozadini izračunava iznos u lokalnoj valuti i kursne razlike. Svi finansijski izveštaji su dostupni svakog trenutka. Takođe, omogućeno je slanje IOS-a kupcima kao i slanje pdf faktura kupcima.

Nestandardni moduli

Pored standardnih modula koje ERP sadrži, Coming-ovi konsultanti i programeri mogu razviti i druge specifične module po zahtevima korisnika.