vCloud: Virtuelni
privatni datacentar​

Želite infrastrukturu u cloud-u koju biste sami administrirali kroz web interfejs? vCloud portal Vam, uz mnoge druge fukcionalnosti, nudi upravo to. Sve što Vam je potrebno je računar koji ima pristup internetu i web browser.
Sada ćete poslove kao što su rekonfiguracija mašina, kreiranje snapshot-a pre ažuriranja sistema ili aplikacije, izmene na mrežnom nivou i mnoge druge moći da uradite sami, bez potrebe da kontaktirate cloud provajdera. Naravno, Coming inženjeri su Vam uvek na raspolaganju ukoliko naiđete na neki problem.

Ukoliko se odlučite i za bekap svojih mašina, omogućeno mu je administriranje istim kroz vProtect portal. Ovaj portal je integracija softvera kompanije Veeam, koja nudi web interfejs u kojem Vam je omogućeno kreiranje bekap job-ova i njihova konfiguracija, kao i restore celih mašina na vCloud Director platformu.

Pored restore-a celih virtuelnih mašina, moguće je i uraditi restore pojedinačnih fajlova sa fajl sistema, kao i restore na aplikativnom nivou item-a za SQL Server i Oracle baze.

Slika osobe za laptopom i ilustracije katanaca koje predstavljaju vid online zaštite
Ilustracija plavog čovečuljka u dupliranom krugu uokvirenom plave boje

Samostalna administracija

Korisniku je ostavljena kompletna administracija njegovog virtuelnog datacentra.

Ilustracija laptopa i oblaka

Web interfejs

Portal je javno dostupan na internetu i pristupa mu se kroz web pretraživač.

Ilustracija layera jedan iznad drugog plave boje

Konzolni pristup virtuelnim mašinama

Pristupom kroz konzolu korisnik dobija power opcije nad virtuelnom mašinom, kao i sigurnost koja fali pristupu RDP-om/SSH-om.

Ilustracija plavog čovečuljka koji razmišlja o nekoj ideji koja je predstavljena kao plava sijalica u oblačiću iznad njega

Lokalna podrška

COMING cloud tim Vam stoji na raspolaganju u slučaju da imate neki problem ili pitanje

Ilustracija plavog alata koji predstavlja podršku koja je zagarantovana

Veeam podrška

Platforma ima integraciju sa Veeam-ovim rešenjem vProtect, platformom koja korisniku nudi mogućnost administracije njegovih bekapa

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

VMware Cloud Verified

COMING cloud platforma je jedina u regionu koja je verifikovana od strane kompanije VMware.

O rešenju – vCloud: Virtuelni privatni datacentar

Rešenje je zasnovano na VMware vSphere i NSX rešenjima, a pristup virtuelnom privatnom datacentru kroz VMware vCloud Director.

vCloud Director platforma nudi korisniku mogućnost kompletne administracije nad njegovom infrastrukturom kroz web interfejs. Korisnik odavde ima mogućnost rekonfiguracije svojih virtuelnih mašina bez kontaktiranja provajdera. Pored toga, moguće je pristupiti mašini preko konzole, dostupne su komande za uključivanje i gašenje virtuelne mašine van operativnog sistema, prisutna je mogućnost kreiranja snapshot-a mašine.

Najveću fleksibilnost ova platforma nudi u pogledu administracije mrežnog dela, koju pruža NSX komponenta ovog rešenja. Moguće je kreirati firewall, kao i NAT pravila, konfigurisati DHCP pool, VPN do datacentra, a dostupne su i mnoge druge opcije.

Na samoj platformi postoje šabloni virtuelnih mašina sa aktuelnim verzijama Windows Server, CentOS i Ubuntu operativnih sistema, a korisniku se ostavlja prostor da može sam instalirati bilo koji operativni sistem podržan od strane kompanije VMware. Navedena funkcionalnost omogućava korisnicima koji poseduju legacy aplikacije ili žele da koriste neki prekonfigurisani virtuelni appliance, da to urade bez smetnji.

Šematski prikaz rešenja backup-a virtuelnih servera

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Laptop sa koga se radi remote cloud backup

Remote Cloud Backup

Tehničar koji vraća izgubljene podatke jer su osigurani sa disaster recovery uslugom

Disaster Recovery as a Service