vCloud: Virtuelni
privatni datacentar​

Želite infrastrukturu u cloud-u koju biste sami administrirali kroz web interfejs nalik onom kod najvećih svetskih cloud provajdera? vCloud portal Vam, uz mnoge druge fukcionalnosti, nudi upravo to. Sve što Vam je potrebno je računar koji ima pristup internetu i web browser.
Sada ćete poslove kao što su rekonfiguracija mašina, kreiranje snapshot-a pre ažuriranja sistema ili aplikacije, izmene na mrežnom nivou i mnoge druge moći da uradite sami, bez potrebe da kontaktirate cloud provajdera. Naravno, Coming inženjeri su Vam uvek na raspolaganju ukoliko naiđete na neki problem.

Na kraju, ukoliko se korisnik odluči i za bekap svojih mašina, omogućeno mu je administriranje istim kroz vProtect portal. Ovaj portal je integracija softvera kompanije Veeam, koja nudi web interfejs u kojem Vam je omogućeno kreiranje bekap job-ova i njihova konfiguracija, kao i restore celih mašina na vCloud Director platformu.

Pored restore-a celih virtuelnih mašina, moguće je i uraditi restore pojedinačnih fajlova sa fajl sistema, dok je moguć i restore na aplikativnom nivou item-a za SQL Server i Oracle baze. 

Slika osobe za laptopom i ilustracije katanaca koje predstavljaju vid online zaštite
Ilustracija table za pisanje uokvirene plavm bojom

Samostalna administracija

Korisniku je ostavljena kompletna administracija njegovog virtuelnog datacentra.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Web interfejs

Portal je javno dostupan na internetu i pristupa mu se kroz web pretraživač.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Konzolni pristup virtuelnim mašinama

Pristupom kroz konzolu korisnik dobija power opcije nad virtuelnom mašinom, kao i sigurnost koja fali pristupu RDP-om/SSH-om.

Ilustracija zatvorskih vrata plave boje sa velikim plavim katancem

Lokalna podrška

COMING cloud tim Vam stoji na raspolaganju u slučaju da imate neki problem ili pitanje 

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

Veeam podrška

Platforma ima integraciju sa Veeam-ovim rešenjem vProtect, platformom koja korisniku nudi mogućnost administracije njegovih bekapa

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

VMware Cloud Verified

COMING cloud platforma je jedina u regionu koja je verifikovana od strane kompanije VMware, što znači da je celokupna vCloud Director platforma instalirana prateći sve preporuke ove kompanije 

O rešenju – vCloud: Virtuelni privatni datacentar

Rešenje je zasnovano na VMware vSphere i NSX rešenjima, a pristup virtuelnom privatnom datacentru kroz VMware vCloud Director.

vCloud Director platforma nudi korisniku mogućnost kompletne administracije nad njegovom infrastrukturom kroz web interfejs. Korisnik odavde ima mogućnost rekonfiguracije svojih virtuelnih mašina bez kontaktiranja provajdera. Pored toga, moguće je pristupiti mašini preko konzole, dostupne su komande za uključivanje i gašenje virtuelne mašine van operativnog sistema, prisutna je mogućnost kreiranja snapshot-a mašine.

Najveću fleksibilnost ova platforma nudi u pogledu administracije mrežnog dela, koju pruža NSX komponenta ovog rešenja. Moguće je kreirati firewall, kao i NAT pravila, konfigurisati DHCP pool, VPN do datacentra, a dostupne su i mnoge druge opcije.

Na samoj platformi postoje šabloni virtuelnih mašina sa Windows Server 2019, Windows Server 2016, CentOS 7, CentOS8 i Ubuntu18.04 operativnim sistemima, a korisniku se ostavlja prostor da može sam instalirati bilo koji operativni sistem podržan od strane kompanije VMware. Ova mogućnost omogućava korisnicima koje imaju neke legacy aplikacije, kao i onima koji bi podigli appliance virtuelnu mašinu, da to urade bez smetnji.

Šematski prikaz rešenja backup-a virtuelnih servera

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika čoveka sa rukama iza glave kako uživa jer radi remote cloud backup svojih usluga

Remote Cloud Backup

Čovek u serverskoj sobi u panici jer se desila katastrofa a on nema plan za oporavak

Disaster Recovery as a Service