ComFleet

Lako upravljanje voznim parkom

Fleet Management System predstavlja novi i moderniji način za upravljanje i optimizaciju troškova flote vozila.

Upravljanje flotom vozila predstavlja ozbiljan posao, kako bi se iskoristio maksimum jednog voznog parka neophodno je u svakom trenutku imati informaciju o trenutnom stanju i detaljan pregled svih troškova koji se tiču samog voznog parka. FMS nudi rešenje koje u znatnoj meri pospešuje i olakšava upravljanje flotom vozila.

Ilustracija raznih tipova vozila koji su povezani sa jednim oblakom

Vozila

FMS obuhvata razne procese, održavanje mašina (automobila, autobusa, kamiona, radnih mašina…). U sistem je moguće uneti informacije o svom voznom parku (marka vozila, model, broj šasije, broj motora, godinja proizvodnje, tip goriva, snaga motora, kapacitet rezerovoara, broj tablice…). Takođe u svakom trenutku za svako vozilo moguće je pogledati trenutni broj pređenih kilometara (radnih sati). Takođe moguće je i elektronski čuvati svu potrebnu dokumentaciju o vozilu.

Vozači

U sistem je moguće uneti informacije o svojim zaposlenim tj. vozačima (ime, prezime, jmbg, vozačku dozvolu, ličnu kartu, lekarsko uverenje, broj telefona, email…). Takođe svako od vozača može da duži neko vozilo koje najčešće koristi. Takođe moguće je i elektronski čuvati svu potrebnu dokumentaciju o vozačima.

h

Putni nalog

Sistem omogućava kreiranje putnih naloga. U putnom nalogu se unose informacije o vozilu, vozaču, pređenoj relaciji, datumu važenja naloga. Tako da imamo detaljan uvid i istoriju svih putnih naloga. Takođe putni nalozi mogu i da se štampaju.

Gorivo

U sistem je moguće uneti informacije o sipanju goriva za svako vozilo. (Datum sipanja, vrsta goriva, količina, cena…).

Servisi i kvarovi

Za svako vozilo moguće je kreirati redovan i vanredni servis. Za redovne servise moguće je definisati interval na koliko se radi servis(10 000 km ili na godinu dana…). Dok za vanredne servise može da se zabeleži kvar koji se desio vozilo pa je vozilo otišlo na servis. Za svaki servis se čuvaju osnovne informacije (datum servisiranja vozila, serviser, iznos računa…). U sistemu se čuva i istorijat svih servisa i svih kvarova za svako vozilo tako da postoji detaljan pregled o tome.

s

Saobraćajne nezgode i prekršaji

U sistemu za svako vozilo, vozača moguće je beležiti saobraćajne nezgode i prekršaje i imati detaljne informacije o tome (prekoračenje brzine, prolazak na crveno, udes…). Takođe moguće je čuvati i dokumentaciju vezanu za sam prekršaj.

Magacin

U magacinu je moguće čuvati gume, opremu, rezervne delove. Svaka od guma kao i oprema može da se dodeli nekom vozilu. Dok rezervne delove možemo da koristimo priliko servisiranja vozila.

i

Izveštaji

Sistem omogućava i generisanje određenih izveštaja (izveštaj pređene kilometraže, izveštaj o gorivu, izveštaj o servisima, izveštaj o troškovima…). Svaki od izveštaja može da se izveze u PDF ili Excel.

Sistem obaveštenje i upozorenja

Aplikacija prati sve entitete u sistemu koji imaju neki rok važenja. Tako će aplikacija blagovremeno obaveštavati o (isteku saobraćajne dozvole, isteku vozačke dozvole ,registraciji vozila, ličnoj karti, lekarskom uverenju, o potrebi servisranja nekog vozila, o isteku roka dodatne opreme na vozilu, isteku osiguranja vozila…). Vreme na koliko želimo da nas aplikacija obavesti o isteku je konfigurabilna.

Takođe treba napomenuti da je aplikacija veoma fleksibilna. Omogućava podešavanje korisničkih privilegija kao i podelu po sektorima. Tako da određeni korisnici mogu da vide samo deo aplikacije za koji su oni zaduženi i da izvršavaju akcije koje su njima dozvoljene.

Ukoliko želite da obavestite korisnike o novim akcijama, ili o nekom bitnom događaju, možete iskoristiti naš Popup za koji prethodno definišete koliko puta će se prikazati svakom korisniku.

U sklopu korisnika možemo definisati da li je vidljiva istorija porudžbenica, koliki mu je rabat i mnoge ostale informacije. U administratoskom delu sajta postoje brojni mehanizmi i podešavanja, ali i informacije na osnovu kojih se može videti razna statistika kupaca, proizvoda i kupovina.

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Dve osobe se rukuju jer su sklopile uspešnu saradnju pomoću ComSale aplikacije

ComSale CRM

Ilustracija plavog slona ispod koga piše Document management system - logotip ComDocs-a

ComDoc DMS