Politika privatnosti

E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom Web sajtu ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. U slučaju da ste na neki način nezadovoljni servisima koji se realizuju putem vašeg emaila i želite da prekinete dalje korišćenje servisa, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na ovaj email office@coming.rs.

Zaštita podataka

Prilikom korišćenja naših usluga možda će od vas biti zatraženo da date lične podatke. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno. Vaši lični podaci će biti korišćeni strogo u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podaka koji važe u Srbiji.

Lični podaci predočeni na prezentaciji Coming Computer Engineering koriste se u standardnim procedurama sa ciljem obrađivanja vaših zahteva. Obrada i upotreba vaših podataka za konsultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu saglasnost.

Ukoliko prilikom davanja podataka u napred navedene svrhe date i saglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu Coming Computer Engineering ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ukoliko ne date svoj pristnak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome.